NIEUWSBERICHT

14 juni a.s. Zomerconferentie met Sokratisch gesprek en sessies Leiderschapsontwikkeling

Amsterdam, 5 maart 2007.


Wat is het doel van deze conferentie?
"We willen onze kennis over publiek leiderschap delen met de aanwezigen,” zegt mr. Koos Hoogland, directeur van Hoogland CS in Baarn. “Wat is de trend, en hoe blijf je fris, bij. Inhoudelijk gaat het over integriteit en leiderschap, je eigen ontwikkeling. Het woord 'conferentie' is misschien wat zwaar voor een programma dat deels uitgesproken leuk en luchtig is - we spreken intern wel over het festival. In een vorstelijke omgeving. Groenendal is echt een juweeltje."

Wat is het programma van de Zomerconferentie in 2007?
Er zijn drie programma-lijnen. Iedereen kan meedoen met voordracht Prof. Meeuwissen/lunch, integriteitspel, markt, acts en boekuitreiking. Voor burgemeesters is er een speciaal programma met Sokratisch gesprek en sessie Leiderschapsontwikkeling. Voor gemeentesecretarissen is er dilemma-training en sessie leiderschapsontwikkeling. Deelnemers krijgen dus het volgende - een lijstje met programma-onderdelen en doelen:
1. Lezing van prof. dr. Damiaan Meeuwissen over Grondslagen van integriteit
2. Sokratisch gesprek met burgemeesters. Eerder hebben al vijftig burgemeesters deelgenomen aan onze Sokratische gesprekken; Doel: scherp uw integriteitsbesef door samen een casus te behandelen
3. Sessie met burgemeesters over Aristoteles en leiderschaps-ontwikkeling. Doel: onderzoek uw mogelijkheden voor leiderschapsontwikkeling, en maak kennis met de Aristotelesgroep
4. Sessie met gemeentesecretarissen over Leonardo da Vinci en leiderschaps-ontwikkeling. Doel: onderzoek uw mogelijkheden voor leiderschapsontwikkeling, en maak kennis met de Leonardogroep
5. Dilemma-training voor gemeentesecretarissen. Doel: leer omgaan met dilemma's, en leer de methode kennen.
6. Integriteitsspel - a. spelen, b. op maat maken voor uw eigen organisatie, en 6c. gezamenlijk spelen. Doel: deelnemers leren het spel kennen, en krijgen een spel op maat mee naar huis
7. Markt en acts.
8. Boekuitreiking 'Grondslagen van Integriteit' - eerste uit de SDU-serie van tien 'Cahiers Integriteit'.

Hoe zit het profgramma in elkaar?
"Ik teken een plaatje, want dan is het beter te volgen:
1.
Lunch en voordracht prof.dr. Damiaan Meeuwissen over grondslagen van integriteit
13.00
2.
Sokratisch gesprek voor burgemeesters
4.
Leiderschapsontwikkeling voor gemeentesecretarissen
6a.
Integriteitsspel spelen

6b.
Spel op maat maken
7a.
Markt

en

7b.
Leuke acts
14.00
3. Leiderschapsontwikkeling
voor burgemeesters
5.
Dilemmatraining
15.45
6c.
Integriteitsspel-op-maat spelen
17.15
8.
Boekuitreiking 'Grondslagen van Integriteit'
17.30
Borrel
17.45

Wie verwachten jullie op die dag?
"Vooral burgemeesters en gemeentesecretarissen. Maar ook portefeuillehouder integriteit, integriteit-ambtenaar, hoofd P&O, individueel of als groepje uit een gemeente; en misschien de 'baas' van de burgemeester, CdK, en zijn kabinetschef. Vorig jaar hadden we zo'n tachtig deelnemers, dit jaar verwachten we eenzelfde aantal. Aan de sessies 2 t/m 5 (voor burgemeesters en voor gemeentesecretarissen) kunnen maximaal 15 ŗ 20 deelnemers per sessie meedoen. De zalen zijn niet groter - en met grotere groepen kunnen we niet optimaal geconcentreerd werken. Aan de derde programma-lijn kunnen bijna onbeperkt mensen meedoen."

Jullie praten ook over Aristoteles en Leonardo da Vinci?
"Ja. Beiden zullen bij de meeste deelnemers bekend zijn. De klassieke filosoof Aristoteles heeft opvattingen over besturen die nog steeds actueel zijn voor burgemeesters. Daarom lenen we zijn naam voor de Aristotelesgroep waar succesvolle burgemeesters een jaar lang hun leiderschap verder ontwikkelen. En de Renaissance-kunstenaar Leonardo da Vinci is bekend als creatieve alleskunner - aan wie gemeentesecretarissen zich verrasssend goed kunnen spiegelen. Zijn naam lenen we voor de Leonardogroep voor leiderschapsontwikkeling voor succesvolle gemeentesecretarissen. In de sessies over leiderschap kunnen deelnemers kennismaken met deze groepen, en hun eigen behoeften op dit gebied onderzoeken."

Hoe weet ik of zo'n sessie leiderschapsontwikkeling of zo'n groep iets voor mij is?
"Op die vraag bestaat geen simpel antwoord. Voel je als burgemeester of secretaris een intrinsieke wens om je verder te ontwikkelen? Denk jij (of je baas) dat je meer kunt? Ben je eraan toe om een jaar in training te gaan (ja, net als een topsporter), geef je dan snel op voor deze sessies op de conferentie - het aantal plaatsen is beperkt - en kijk goed rond. U krijgt in elk geval de gelegenheid om met een Quick Scan uw Leiderschap te testen: onderzoek je ontwikkelbehoefte, en je onbenut potentiŽel.

En als ik geen behoefte heb aan zo'n sessie voor burgemeesters of gemeentesecretarissen?
"Het integriteit-spel spelen en voor de eigen organisatie op maat maken is ook nuttig en leuk. Elke deelnemer krijgt zijn spel mee - of in direct bruikbare vorm nagestuurd. Of oriŽnteer u op de markt waar diverse aanbieders staan met integriteit-producten, of leuke 'acts'."
voor meer informatie: j. Wolffensperger 06-260 66 802