ALLE standaard producten
Producten / diensten Prijs (Euro)
INK-POSITIEBEPALING internet-versie 20 users
INK-Positiebepaling op internet. Extreem gemakkelijk: geen installatie, en gebruiker heeft alleen html-browser nodig. Biedt complete functionaliteit bij INK-Handleiding 2004/2007: ondersteunt u bij voorbereiding van de ink-Positiebepaling: meningen verzamelen, score berekenen, presentatie van eigen scores, afdelingen of van alle gebruikers in Profielschets, Spinnenweb en Notities. Voorbereid op benchmarking. Technisch onbeperkt aantal gebruikers.
Prijs per organisatie (incl. 20 gebruikers):
meer info...

571.00
INK-POSITIEBEPALING internet-versie 250 user versie
INK-Positiebepaling op internet. Extreem gemakkelijk: geen installatie, en gebruiker heeft alleen html-browser nodig. Biedt complete functionaliteit bij INK-Handleiding 2004/2007: ondersteunt u bij voorbereiding van de ink-Positiebepaling: meningen verzamelen, score berekenen, presentatie van eigen scores, afdelingen of van alle gebruikers in Profielschets, Spinnenweb en Notities. Voorbereid op benchmarking. Technisch onbeperkt aantal gebruikers. Prijs per organisatie (incl. 250 gebruikers):
meer info...

1,749.00
INK-SOFTWARE OP MAAT: UW EIGEN LOGO, HUISSTIJL, TEKSTEN, URL'S
Uw eigen logo, huisstijl, begeleidende teksten, verwijzende URL's of matrix-teksten in de INK-Software? Of aanvullende functionaliteit?
Bij de Commerce-versie voor adviesbureaus krijgt u standaard een volledig op maat gemaakte versie van de software.
Voor de Enterprise-versie kiest u zelf wat u wenst. Vanaf:
meer info...

3,500.00
INK SCORINGSBOEK op web
INK-Scoringsboek biedt het auditteam ondersteuning bij uitvoering van de INK-audit. De web-versie is handig: de gebruiker heeft alleen html-browser nodig. Productie i.s.m. INK.
meer info...

INK-TRAJECT van Positiebepaling tot Kwaliteits Prijs
STAP 1: INK-Positiebepaling; eventueel integrale benadering met BINK.
STAP 2: Zelfevaluatie, Verbeteren, Audit; eventueel INK Verbeter Certificaat.
STAP 3: Structurele meerjaren-aanpak, INK-fasen-1 en -2; eventueel Onderscheiding.
STAP 4: INK-fasen-3 en -4; eventueel Kwaliteits Prijs.
meer info...

BINK - Brede Invoering INK
Wenst u een geintegreerde ontwikkeling met het INK-managementmodel? Denk dan ook aan BINK. WWQS heeft in grote projecten een beproefd en gestandaardiseerd concept ontwikkeld om INK-aanpak en INK-managementmodel diep in de organisatie of sector te verankeren.
meer info...

2c. Audit INK
Wilt u na Zelf Evaluatie of Verbeter-traject de stand van zaken objectief laten vaststellen, conform de regels die het INK daarvoor heeft gesteld? Laat dan een Audit uitvoeren.
meer info...

2d. Sparring voor directeuren
Hebben beslissers behoefte aan deskundige feedback? Zoekt u naar een werkbare vormgeving van uw taken? Wij hebben ervaring in begeleiding en coaching van topmanagement.
meer info...

3a. Training INK-Projectleiders
Interne projectleiders kunnen een centrale rol spelen in uw INK-traject. WWQS geeft een in-company training voor INK-Projectleiders.
meer info...

3e. Competentie management
Wilt u systematisch personeelsbeleid zodat al uw werkprocessen steeds worden uitgevoerd door mensen die op hun taak zijn berekend? Wij ontwikkelen voor u een systeem op maat. En wij trainen de P-specialisten en de leidinggevenden om ermee te gaan werken.
meer info...

Uw INK-Consensus-meeting uitvoeren
Wilt u beginnen met een INK-Positiebepaling? Uw management Team krijgt inzicht in de bedrijfsvoering en in de resultaten. Dat kan met een INK-Positiebepaling. In 1 of 2 dagen helpen wij u de stand van zaken in kaart te brengen. Met verbeterprioriteiten en Plan. Vanaf:
meer info...

3,400.00
INK-SOFTWARE, ALGEMENE INFO
Producten | Versies | Web-software | Abonnement | BTW | Helpdesk | Garantie | Informatie | Web-links |
meer info...

ISO-1 HANDBOEK
Professionele applicatie voor kwaliteits-handboek. Of algemener: document-management, bijvoorbeeld ISO 9000:2000, HACCP, VCA, 14000 etc. Kan gekoppeld worden aan beheersmodules Klacht, Audit, Beoordeling etc. Diverse malen 'best uit de test'.
Prijs per reader 10 euro, per full-user:
meer info...

535.00
DOC-MANAGER
Met de DocManager kunt u documenten uit verschillende (deel)projecten professioneel beheren en communiceren, voor de eigen organisatie en voor gezamenlijk gebruik met anderen. Voor ieder is er een lijst van voor hem/haar bestemde documenten. Auteur ziet alle eigen documenten. Lees-autorisatie per document. Mooi grafisch ontworpen. Web-applicatie op ASP-server van WWQS. Prijs per user: E 24,-; database-licentie, exclusief installatie en hosting:
meer info...

2,124.00