NIEUWSBERICHT

INK-management-assessment opzetten? Doe mee, en start een pilot.

Almere - 27 mei 2008


Waarom is zo'n initiatief belangrijk voor INK en WWQS? "Op dit moment zijn organisaties met het INK-managementmodel goed in staat om de organisatie door te lichten en organisatie-verbeteringen te formuleren," zegt drs. J.C. Wolffensperger, directeur van INK-Kennispartner WWQS en mede-initatiefnemer. "Maar die verbeteringen zijn meestal niet gericht op leiderschap of management-competenties. We willen bereiken dat HRM-directeuren bij de INK-Positiebepaling ook leiderschap en competenties van MT-leden verder optimaliseren. Daar ligt een belangrijke bron van toekomstig sukses - voor het bedrijf, maar ook voor de leider als persoon. Met het INK-management-assessment kan men bespreekbaar maken hoe de verantwoordelijke managers op hun eigen verantwoordelijkheidsgebied presteren. Zo komt men tot een persoonlijke ontwikkelplan en tot meer suksesvolle verbeter-trajecten."

Is daarvoor een speciaal initiatief nodig? "Ja. Vrijwel geen bedrijf doet het. Vrijwel geen adviseur of specialist heeft er ervaring mee. Er is nog geen traditie die dat vanzelfsprekend maakt. Er is geen aanpak bekend, geen instrumentarium of best-practices. Dat willen we veranderen."

Wat levert dit project de deelnemende organisaties op? "Deelnemende bedrijven en organisaties krijgen voor hun MT-leden een degelijk en goed begeleid assessment, waarop ze een persoonlijk ontwikkelingsplan kunnen funderen. Het assessment kan desgewenst uitgebreid worden met andere assessment-methoden waar we ervaring mee hebben, zoals 360-graden feedback en Big5. De deelnemende organisaties hebben na afloop van het project een werkend management-assessment-systeem, dat aansluit bij het INK-managementmodel. Via de projectgroep krijgt u inzicht in het concept en de achtergronden, zodat het eigen project optimaal kan worden ontworpen. U krijgt van de projectleiding advies over de opzet en de uitvoering. U krijgt via de evaluatie-rapporten gedetailleerd inzicht in de ervaren sterke en zwakke punten van uw eigen aanpak. En u krijgt zicht op de best practices."

Hoe gaan jullie het aanpakken? "We hebben de vorm gekozen van een centrale projectgroep waar de voorstellen van de projectleiding besproken worden. Daarna beslissen de deelnemende bedrijven en organisaties over de aanpak van hun eigen pilot-project. De participerende bedrijven zorgen zelf voor voorbereiding en uitvoering van hun deelproject. De projectleider van WWQS adviseert. Op basis van evaluatie van praktijkervaringen worden best practices geformuleerd."

Wat zijn de uitgangspunten? "Met het INK heeft WWQS de aanpak besproken. Het INK steunt het initiatief, maar het is zelf geen partij - HRM of assessment ziet het INK nu niet als speerpunt. Voor de bedrijfsprojecten zijn de participanten de opdrachtgevers; zij bepalen ook in welke vorm het concept in hun organisatie wordt toegepast. Juist door de verschillen in aanpak leren we, door vergelijkende evaluatie achteraf. Dat vraagt wel consequente uitvoering. Het evaluatie-onderzoek en de rapportage gebeurt onder verantwoordelijkheid van WWQS - waarschijnlijk door een universiteit."

Wat zijn de voorwaarden voor deelname? "Er is geen strak intake-protocol. We zoeken een groep organisaties en mensen die bij elkaar past, en die met elkaar enthousiast aan het werk wil gaan. Zonder veel 'red tape'. We denken aan circa 6 bedrijven en organisaties uit verschillende sectoren. Er moet intern voldoende ervaring en capaciteit zijn om zo'n project uit te voeren, en de MT-leden moet willen meewerken. De ervaring leert dat bepaalde bedrijven/organisaties dan niet meedoen. In de centrale projectgroep verwachten we de HRM-directeur of persoon met vergelijkbare ervaring en speelruimte. Vanuit WWQS doet directeur drs. Wolffensperger zelf de projectleiding, omdat voor deze taak iemand nodig is met veel kennis en ervaring op de betrokken terreinen."

Wat zijn de kosten die aan dit traject zijn verbonden? "We leggen een sobere opzet op tafel waar per pilot-project een paar adviesdagen zijn voorzien, Je kunt de pilot naar eigen inzicht uitbreiden. En dat kan effect hebben op tijdbeslag en kosten. We moeten met alle betrokkenen een afspraak maken over de vergoeding van kosten voor de projectgroep, het evaluatie-onderzoek, rapportage en aanbevelingen aan het INK - maar die kosten zijn beperkt."

Wie is je doelgroep, wie zoek je als participanten? “Enthousiaste HRM-managers van wat grotere bedrijven en organisaties die de INK-positiebepaling kennen, en die nu willen starten met INK-management-assessment.”
voor meer informatie: Bel WWQS/Wolffensperger direct op 0626 - 066 802. Of bel het INK: 0418 - 576 161