Waardering meten: Tevredenheid van klanten, leveranciers, medewerkers, maatschappij

Als u de waardering van de belanghebbenden ('stakeholders') periodiek meet en de uitkomsten verwerkt in uw beleid beperkt u de risico's voor de organisatie. De score op Klantwaardering geeft aan of uw producten en dienstverlening aan de verwachtingen van klanten voldoen. Een belangrijke voorspeller voor klantentrouw, betalingsgedrag, klachtgedrag, retouren etc. En daarmee voor de vermijdbare kosten en voor de continuiteit van de organisatie. MedewerkersWaardering geeft aan in hoeverre uw medewerkers zich betrokken en gestimuleerd voelen, of men het werk en omstandigheden aantrekkelijk vindt, en de eigen toekomstmogelijkheden. Deze factor is een belangrijke voorspeller voor output-kwaliteit, flexibiliteit en veranderingsbereidheid. Waardering door de Maatschappij geeft aan hoe diverse groepen en categorieen in de samenleving ('van buren tot Brussel') over uw doen en laten denken. Een voorspeller voor acceptatie en behandeling van uw organisatie door de buitenwereld.

WWQS heeft voor waarderingsmeting gebruiksvriendelijke web-applicaties ontwikkeld, die ook tegemoetkomen aan de wensen van veeleisende opdrachtgevers. Met name interessant voor koepelorganisaties, gedivisioneerde ondernemingen en organsaties met vrij zelfstandige dochters. In de Waardering door de Maatschappij bieden wij bezoekers aan uw website de mogelijkheid om te reageren op door uzelf te bepalen onderwerpen. Ook kunt u maatschappelijke groeperingen vragen naar hun oordeel over bepaalde initiatieven. Via deze weg kunt u dit aspect van uw public relations gemakkelijk en systematisch managen.

Voor alle modules geldt dat ze in overleg met de opdrachtgever op maat gemaakt worden. U kunt ze zelf inhoudelijk ‘vullen’ met uw vragen. De projectleider kan vragen wijzigen; men kan per afdeling of vestiging verschillende vragenlijsten gebruiken; een afdeling kan zelf vragen toevoegen; u kunt de vragen en antwoorden voor de hele organisatie monitoren. De modules zijn bruikbaar voor een onbeperkt aantal respondenten. U kunt de modules in de web-versie snel operationeel gebruiken op een ASP-web-server van WWQS. Ook verkrijgbaar voor intranet, client-server en stand alone.

Heeft u speciale wensen? Bel ons, om te bespreken hoe we uw wensen kunnen realiseren.

Bent u adviseur? Met deze modules kunt u de meeste trajecten 'waardering meten' eenvoudig opzetten. De software biedt uw project een krachtige ruggegraat. Daarnaast leveren we desgewenst advies, projectopzet en/of ondersteuning bij de uitvoering - on stage of op de achtergrond. Bel WWQS voor nadere informatie: (036) 529.53.98.


Producten / diensten Prijs (Euro)
CliŽnt Tevredenheid Onderzoek Advocatuur
ACTIE tot 31 januari

Speciaal voor advocatenkantoren heeft W&W Quality Software het CTO (CliŽnt Tevredenheid Onderzoek) ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse Orde van advocaten. Als lid van de Orde kunt u dit systeem tot 31-12-2010 gratis gebruiken.
Wilt u na deze datum het CTO blijven gebruiken dan kunt u nu tegen een speciaal actietarief een (vervolg) abonnement nemen. U betaalt bij bestelling voor 31 januari slechts 99 euro ipv 150 euro, een korting van ruim 30%.
meer info...

99.00