Consultancy & Maatwerk-softwareCONSULTANCY

In 1973 was produkt- en proces-kwaliteit in de landbouw onderwerp van ons eerste onderzoeksproject. En sindsdien is kwaliteit een leidend thema in ons advieswerk. In 1986 resulteerde dat in de beleids- verantwoordelijkheid voor kwaliteit in de Rijksdienst. Zo waren we betrokken bij de voorbereiding van het INK. Sinds de oprichting in 1992 is kwaliteitsverbetering in WWQS de core business. Wij leveren diverse adviesdiensten op veel tereinen. Voor een korte opsomming.
Veel van onze software is ontwikkeld op basis van behoefte die bleek tijdens advies-projecten. De belangrijkste van deze expertisegebieden staan hieronder:

Procesmanagement

Vooral een unieke deskundigheid door de ervaringen met software Integraal Proces Management IPM - dat we in 1998 als een van de eersten op de markt brachten.
Wij helpen u processen snel en efficient te inventariseren en te verbeteren. We helpen u met proces-automatisering, systeem-management en opzetten van profijtelijke samenwerking met ketenpartners.
Cultuurverandering is hierbij een sterk ontwikkeld focuspunt. Wij bieden u onze jarenlange ervaring met coaching, management- en staf-ontwikkeling, 360-graden feedback en persoonlijke ontwikkelingsplannen. Cultuurverandering is belangrijk bij zulke projecten. Want de transparantie van 'een glazen huis met glazen buizen' biedt het management fantastische mogelijkheden, maar veel medewerkers moeten ermee leren omgaan.


INK-managementmodel

Introduceren van het INK-managementmodel, met een Positiebepaling. Of met de Zelf-evaluatie, Audit of Verbeter-certificaat. Wij helpen u ook om in uw organisatie breed profijt te trekken van het INK-model. Bijvoorbeeld met BINK

Handboeken

Wij kunnen u helpen om een elektronisch kwaliteits-systeem op te zetten, een elektronisch Handboek. Maar we helpen u ook als u zelf aan het werk gaan met een Handboek, of met een van onze andere standaard-producten.


Web-inventarisaties

Web-inventarisaties ontwerpen en realiseren wij voor of met u, bijvoorbeeld voor medewerker- en klant-tevredenheid.
MAATWERK-SOFTWARE

Onze software-modules (zie 'Producten') beschikken over functionele kenmerken die veel klanten waarderen. Maar ze zijn zo opgezet dat we ze gemakkelijk kunnen doorontwikkelen, op basis van wensen van veeleisende klanten. Met deze aanpak richt WWQS zich op het segment van de markt dat aan software hoge eisen stelt - qua functionaliteit en integratie.

Voor grote maatwerk-projecten is een uitgebreid onderzoek naar de functionele specificaties altijd noodzakelijk, om efficient te werken. Maar WWQS is ook gespecialiseerd in het snel bouwen van proces-applicaties in Qis-IPM. Zo'n IPM-applicatie zult u voor veel processen/procedures jarenlang ongewijzigd blijven gebruiken voor het elektronisch afhandelen van uw taken en projecten.


Slechts enkele belangrijke processen zult u verder automatiseren. Dan gebruikt u IPM voor prototyping. Deze 'Fast Prototyping'-aanpak is van belang als u de forse budget-overschrijdingen bij automatiserings- projecten wilt vermijden. Let wel: de toolbox Qis-IPM levert goed werkende modules, die nauwkeurig aansluiten bij uw huidige processen en procedures voor minder dan de prijs van een onderzoek functionele specificaties. Modules die de ruggegraat vormen voor een traject voor systematische verbetering en verdere automatisering.