NIEUWSBERICHT

De organisatie en de manager: de balans

Daartoe heeft W&W met succes in Spijkenisse bij de GGD een project gestart. Individuele managers vullen voor het eigen bedrijfsonderdeel/verantwoordelijkheidsgebied de INK-positiebepaling in.Managementontwikkeling
De uitkomsten daarvan worden gebruikt om een (competentie)gericht gesprek te hebben over de ontwikkelingsbehoefte c.q. noodzaak van de manager. Deze informatie laat zich goed aanvullen met een 360-graden-assessment en Big5-assessment. Het geeft managers munitie voor ontwikkeling. Het persoonlijk ontwikkelingstraject kan verder uitgezet worden met de HRM directeur van de organisatie. Op deze manier worden organisatie-ontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling gekoppeld.

Kennismaken met het INK-gedachtengoed?
Het INK is graag bereid HR-directeuren kennis te laten maken met het INK-managementmodel. Mocht u hiervoor belangstelling voor hebben, neemt u dan contact op met het INK, 0418-576161.

Belangstelling voor de aanpak?
WWQS gaat graag met u als manager en/of HR-directeur in gesprek over deze aanpak. Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer Wolffensperger . De ervaringen worden gebundeld en ter beschikking gesteld aan de betrokkenen en aan het INK die hier waar mogelijk een vervolg aan geeft.
voor meer informatie: bel WWQS direct op 0626 - 066 802