INK-vervolg. Na de INK-Positiebepaling: Waardering meten, Zelfevaluatie, Verbetercertificaat ...


Na de eerste ervaringen met het INK-managementmodel staan er verschillende wegen voor u open. De Handleiding INK-Positiebepaling noemt bijvoorbeeld de volgende opties: U kunt een diepgaander onderzoek uitvoeren in de vorm van de Zelfevaluatie en/of u kunt de organisatie ‘auditen’ met het Scoringsboek. U kunt Klantwaardering gaan meten en MedewerkersWaardering. Kijk daarvoor bij ‘Waardering meten’. U kunt de interne communicatie gaan verbeteren (waarvoor de hele Qis-serie is ontwikkeld). Of u kunt procesmanagement systematisch gaan aanpakken. Kijk daarvoor bij de product-serie Qis-IPM Procesmanagement.
Als u ondersteuning wilt voor uw traject naar het INK-verbetercertificaat of de Kwaliteits-onderscheiding, bel ons dan: WWQS heeft daar ervaring mee.

Bent u adviseur? Met deze modules kunt u na de INK-Positiebepaling vervolgprojecten gemakkelijk ontwerpen en ondersteunen. De software biedt uw project een krachtige ruggegraat. Desgewenst leveren we advies, projectopzet en/of ondersteuning bij de uitvoering - on stage of op de achtergrond.


Producten / diensten Prijs (Euro)
INK-SOFTWARE OP MAAT: UW EIGEN LOGO, HUISSTIJL, TEKSTEN, URL'S
Uw eigen logo, huisstijl, begeleidende teksten, verwijzende URL's of matrix-teksten in de INK-Software? Of aanvullende functionaliteit?
Bij de Commerce-versie voor adviesbureaus krijgt u standaard een volledig op maat gemaakte versie van de software.
Voor de Enterprise-versie kiest u zelf wat u wenst. Vanaf:
meer info...

3,500.00
INK SCORINGSBOEK op web
INK-Scoringsboek biedt het auditteam ondersteuning bij uitvoering van de INK-audit. De web-versie is handig: de gebruiker heeft alleen html-browser nodig. Productie i.s.m. INK.
meer info...

INK-TRAJECT van Positiebepaling tot Kwaliteits Prijs
STAP 1: INK-Positiebepaling; eventueel integrale benadering met BINK.
STAP 2: Zelfevaluatie, Verbeteren, Audit; eventueel INK Verbeter Certificaat.
STAP 3: Structurele meerjaren-aanpak, INK-fasen-1 en -2; eventueel Onderscheiding.
STAP 4: INK-fasen-3 en -4; eventueel Kwaliteits Prijs.
meer info...

INK-SOFTWARE, ALGEMENE INFO
Producten | Versies | Web-software | Abonnement | BTW | Helpdesk | Garantie | Informatie | Web-links |
meer info...