INK-TRAJECT van Positiebepaling tot Kwaliteits PrijsSTAP 1: INK-Positiebepaling; eventueel integrale benadering met BINK.
STAP 2: Zelfevaluatie, Verbeteren, Audit; eventueel INK Verbeter Certificaat.
STAP 3: Structurele meerjaren-aanpak, INK-fasen-1 en -2; eventueel Onderscheiding.
STAP 4: INK-fasen-3 en -4; eventueel Kwaliteits Prijs.

.
WWQS heeft veel ervaring met begeleiding van INK-Projecten. Wij waren als INK-Kennispartner van het eerste uur en mede-auteur en redacteur van de oerversies van de INK-Handleiding Publieke sector steeds betrokken bij ontwikkeling en uitvoering.
Wij hebben ervaring met een twintigtal INK-Positiebepalingen met definieren en begeleidien van verbeter-trajecten, twee sector-brede introducties van het INK-managementmodel (in de GGD- en de zorg-sector), opleiding van 30 interne INK-projectleiders, 5 audits, coaching van 5 directeuren bij hun nieuwe INK-taak-invulling. En management development programma's, Zelf-evaluatie, Meerjaren-beleid, Besturing, Planning & Control en Verbeter-certificaat. Daarbij maken we in overleg met u desgewenst gebruik van ICT-tools. WWQS kan uw interne projectleider assisteren, of de complete opzet en uitvoering verzorgen. Kosten zijn afhankelijk van de gewenste aanpak en benodigde dagdelen.

Wij staan u graag terzijde om onze rijke ervaring met u te delen.
.
Wat kunnen wij zoal voor u doen?
 • INK-POSITIEBEPALING
  Het INK-traject begint gewoonlijk met de INK-Positiebepaling in het INK-team (management-team-plus). Dat kan met de INK-Handleiding Positiebepaling of met INK-Software.
  In een- of tweedaagse Consensus-meeting, met enkele stappen voor en na.
  .
 • BINK INK-TRAJECT
  Met de bij het INK ingeschreven verbetermethode BINK (Brede Invoering INK-managementmodel) helpen wij u een voor de organisatie optimaal meerjaren INK-plan te maken, met voldoende draagvlak. En om te zorgen dat de uitvoering tot een goed resultaat leidt.

  .
 • WAARDERING METEN
  Met de bij het INK ingeschreven verbetermethode Waardering meten ondersteunt WWQS het opzetten van projecten om de waardering te meten van klanten en van medewerkers. Het meten van waardering heeft verschillende doelen: maatregelen vinden om de waardering te verhogen, feedback-informatie verzamelen over verschillende aspecten van systemen, beleid en management, en over verbeter-maatregelen, stuur-informatie om snel en adequaat in te spelen op nieuwe kansen, mogelijkheden en verwachtingen.

  .
 • MD-TRAJECT
  Het INK-managementmodel biedt een stevige basis om het functioneren van mangers en leidinggevenden te evalueren en zonder veel moeite belangrijke verbeteringen te realiseren.
  .
 • 360-GRADEN-FEEDBACK
  Door de direct betrokkenen te betrekken bij de evaluatie van het functioneren van uw medewerkers krijgt u een betrouwbaar beeld; u bevordert klantgericht werken bij uw medewerkers wanneer u interne en externe klanten erbij betrekt; en u bereikt dat 'verbeteren van de persoonlijke performance' en verbetertrajecten die volgen op een functioneringsgesprek echt gaan 'leven' in de organisatie.
.
Overwegingen om in zee te gaan met WWQS
+ Uitvoering door INK-Kennispartner/auditor Wolffensperger - of onder zijn supervisie
+ Grote ervaring met INK-Positiebepaling en vervolgtraject
+ Nauwelijks ontwikkeltijd nodig, toch maatwerk. Weinig overleg nodig: efficient.
+ Gecertificeerde management-adviseurs
+ Geen zorg over software-installatie