Document management en elektronisch HANDBOEK

De eenvoudigste oplossing voor document-beheer is de kennisbank Handleiding: U kunt documenten (met versie-nummer en trefwoorden-lijst) in de pagina's schrijven of als bijlage eraan hangen. Deze applicatie biedt per persoon of categorie zeer gedifferentieerde autorisaties op alle documenten in het bestand - een generiek autorisatie, dus voor alle documenten dezelfde lees- of schrijfrechten. De DocLibrary biedt dezelfde functionaliteit als de Handleiding, met als extra’s: u kunt documenten verschillende kenmerken meegeven, waarop in overzichten gesorteerd kan worden; en er is een functionele 'document-evaluatie-cyclus'. Van de DocLibrary is geen presentatie of demo beschikbaar. In de module Kennisontwikkeling Discussie worden documenten hierarchisch gekoppeld. Die is vooral bedoeld om interactief te werken: men kan reageren op een vraag, plan of verhaal van een ander.
De
DocManager is een mooi grafisch vormgegeven web-oplossing (gebruiksklaar op internet) met autorisatie per document. Bruikbaar voor beheer van 'projecten', ook keten-projecten waaraan verschillende organisaties deelnemen. Voor elke geregistreerde gebruiker een persoonlijk overzicht, dat relevante documenten toont. En een overzicht van geschrven documenten.
De meest uitgebreide mogelijkheden biedt
ISO-1 Handboek, de professionele handboek-module uit het Qis-ISO kwaliteitssysteem. De andere modules van de ISO-serie - Audit, Klacht etc. - kunnen hieraan gekoppeld worden. IPM-1 Processen is de beste applicatie als u een proces-bestand wilt opbouwen.

Bent u adviseur? Met deze modules kunt u gemakkelijk een elektronisch handboek of archief opzetten. De software biedt uw project een krachtige ruggegraat. Desgewenst leveren we advies, projectopzet en/of ondersteuning bij de uitvoering - on stage of op de achtergrond. Bel WWQS voor nadere informatie: (036) 529.53.98


Producten / diensten Prijs (Euro)
ISO-1 HANDBOEK
Professionele applicatie voor kwaliteits-handboek. Of algemener: document-management, bijvoorbeeld ISO 9000:2000, HACCP, VCA, 14000 etc. Kan gekoppeld worden aan beheersmodules Klacht, Audit, Beoordeling etc. Diverse malen 'best uit de test'.
Prijs per reader 10 euro, per full-user:
meer info...

535.00
DOC-MANAGER
Met de DocManager kunt u documenten uit verschillende (deel)projecten professioneel beheren en communiceren, voor de eigen organisatie en voor gezamenlijk gebruik met anderen. Voor ieder is er een lijst van voor hem/haar bestemde documenten. Auteur ziet alle eigen documenten. Lees-autorisatie per document. Mooi grafisch ontworpen. Web-applicatie op ASP-server van WWQS. Prijs per user: E 24,-; database-licentie, exclusief installatie en hosting:
meer info...

2,124.00