3a. Training INK-ProjectleidersInterne projectleiders kunnen een centrale rol spelen in uw INK-traject. WWQS geeft een in-company training voor INK-Projectleiders.

WWQS geeft 'Training-on-the-job': de deelnemers ontwerpen onder toezicht het INK-traject met de gewenste componenten, en voeren het grotendeels ook zelf uit.

Eerder zijn ruim 30 projectleiders op deze wijze getraind.