3e. Competentie managementWilt u systematisch personeelsbeleid zodat al uw werkprocessen steeds worden uitgevoerd door mensen die op hun taak zijn berekend? Wij ontwikkelen voor u een systeem op maat. En wij trainen de P-specialisten en de leidinggevenden om ermee te gaan werken.

Bij alle functies worden de kern-competenties vastgesteld. Geinventariseerd wordt of de huidige medewerkers aan deze competentie-eisen voldoen. Met elk van hen wordt een plan gemaakt om de kwalificatie op het vereiste niveau te brengen.

Ook in de toekomst wilt u competente mensen op al uw functies. Belangstellings-registraties leveren een beeld op hoe uw behoefte en het zichtbare aanbod met elkaar matchen. Belangstellenden weten waar extra inspanning nodig is. Carriere-planning kan de organisatie en de belangstellenden meer zekerheid bieden.WWQS streeft naar een optimale 'return on investment', resultaat uit uw investering: wij kunnen het project opzetten en uw P&O-medewerkers het vak leren; maar we kunnen het werk ook geheel voor of samen met u uitvoeren.