BINK - Brede Invoering INKWenst u een geintegreerde ontwikkeling met het INK-managementmodel? Denk dan ook aan BINK. WWQS heeft in grote projecten een beproefd en gestandaardiseerd concept ontwikkeld om INK-aanpak en INK-managementmodel diep in de organisatie of sector te verankeren.

Uw resultaat:
 • Besturing verbetert conform INK-managementmodel
 • Stevige structuur van systemen, en ICT-toolbox†als gereedschap in handen van de verantwoordelijken
 • Managementcapaciteit van de leidinggevenden wordt geoptimaliseerd
 • Blijvende continue†verbetering van besturing en management-capaciteit.
 • Flexibiliteit en kostenbesparing

AANBIEDER: W&W Quality Software / WMA

De aanpak bestaat uit een top-down standaardaanpak (die met de opdrachtgever op maat gemaakt wordt) met invoering van elkaar versterkende†processen voor betere bedrijfsvoering:
 1. Startfase met planvorming en zonodig aanpassing van het informatie-, trainings- en instructie-materiaal
 2. Positiebepaling met de top, definitie interne bestuur- en verbeterprocessen
 3. Informatievoorziening en opbouw interne organisatie
 4. Selectie deelnemers voor training interne INK-projectleider en start trainings-traject
 5. Positiebepaling in onderdelen/betrokken organisaties en starten verbeter-initiatieven
 6. Coaching†topleiding†in taakvervulling bij veranderde INK-taakopvatting
 7. Opzet en uitvoering Management Development-traject met 360-graden-feedback
 8. Interne INK-Audit-training, voorbereiding en uitvoering
 9. Waarderingsmeting onder medewerkers en klanten
 10. Integraal Competentie-management en begeleiding van bepaalde 'risico-gevallen' (training 'omgaan met weerstand')
 11. INK-Onderscheiding of Verbeter-Certificaat
 12. WWQS biedt ICT-tools bij Plan, Intranet, Positiebepaling, Verbeter-initiatieven, Zelf-training, 360-graden-feedback, MD-traject, INK-Zelfevaluatie en -Audit,
.Waardevol†aan de aanpak is de bereikte self-propelling verbeter-dynamiek in de gehele organisatie/sector, door integratie van betere besturing, beter leidinggeven en flexibele ICT-ondersteuning. De interne betrokkenen leren van de ervaring van de extern adviseur (uit andere projecten), en door de nieuwe infrastructuur worden ze gesteund in nieuw gedrag.
Het effect is een sterke ontwikkeling van de bedrijfsvoering, gedragen door de top, gesteund door managers, en ingebed in hanteerbare systemen (zoals kwaliteits- en ICT-systemen)

VOORWAARDEN:
Basisvoorwaarde is dat de organisatie-leiding zich systematisch inzet voor toepassing van het INK-managementmodel en de ontworpen aapak.
De aanpak is geschikt om organisaties van INK-fase-1 te brengen naar (eind) INK-fase-2 of†INK-fase-3 (de top-tien), voor sector-brede aanpak (veel organisaties) en voor†grote organisaties.
De aanpak vereist adequate beschikbaarheid en inzet van gekwalificeerde interne medewerkers - zij leren het werk zelf (beter) te doen.
De aanpak is minder geschikt voor organisaties met serieuze organisatorische problemen

KOSTEN: Deze varieren met de omvang van de organisatie, het aantal betrokken organisaties en de aanpak. Projecten varieerden van E 100.000 tot E 300.000 externe kosten. Reken daarbij een factor 2 tot 3 aan interne†investeringen.

INK-aandachtsgebieden: 1 Leiderschap, 3 Medewerkers, 4b Middelen, en 5 Processen

INK-ontwikkelingsfase: Van INK-1 naar INK-2 (Verbeter-certificaat), INK-3 (INK-Onderscheiding) of INK-4 keten-niveau (Kwaliteits-prijs).

ADVIES-HISTORIE
Deze meerjaren-aanpak integrale invoering van het INK-managementmodel is drie keer uitgevoerd, twee maal in een sectorbreed programma, en een keer bij RIJ Den Engh.
Daarnaast zijn verschillende 'smallere' INK-trajecten uitgevoerd, waarin onderdelen van deze aanpak zijn toegepast.