NIEUWSBERICHT

INK-Positiebepaling voor consultants

Almere 26 aug 2004 -


Hoe wordt het instrument gebruikt?Met het web-instrument kan men vooraf de meningen inventariseren, in subgroepen voorbespreken, analyseren en dan bespreken in een Consensus-meeting. Het instrument kan ook 'real time' gebruikt worden - net als 'stemkastjes'. De software verzamelt scores en notities, en toont Profieltabel, Spinnenweb en opmerkingen en verbetervoorstellen. Output kan gemakkelijk verwerkt worden in Word-rapporten.†Het aantal deelnemers, afdelingen en vestigingen†is onbeperkt.
Wat krijgt de consultant?U kunt een Positiebepaling-op-internet gemakkelijk voorbereiden en ondersteunen, zonder wachttijd of complicaties. U krijgt korting t.o.v. de standaard-prijs. U kunt onbeperkt demo-sessies geven en experimenteren, ook samen met anderen: op de internet-software heeft u gebruiksrecht voor drie users voor demonstratie doeleinden. Uw naam komt duidelijk in beeld. Daarnaast kunt u als consultant de verrichtingen volgen van uw klanten als zij ook gebruik maken van de Positiebepaling-op-internet.
Wat kost het?De kosten van de consultant-versie zijn 300 euro per jaar. Daarmee kunt u een onbeperkt aantal projecten starten en demo's geven.

OVERIGE VRAGEN
1. Hoe werkt het? INK7 is een web-applicatie die werkt volgens het ASP-concept: er is geen lokale installatie, men werkt via een standaardbrowser. Men koopt geen licenties. Men betaalt alleen voor gebruik.††Gedurende de gebruiksperiode kunt u automatisch gebruikmaken van nieuwste functies en INK-teksten.†De consultant krijgt alle rechten om direct aan de slag te gaan.
2. Zijn de gegevens beveiligd? De gegevens zijn alleen†voor geautoriseerden toegankelijk. Toegang door andere consultants of†opdrachtgevers is onmogelijk.†Het geheel†draait binnen de IBM-Domino-omgeving, beroemd om zijn goede beveiliging.
3. Benchmarking, kan dat ook? Interne benchmarking is direct mogelijk. WWQS kan externe benchmarking uitvoeren, na toestemming van betrokken organisaties. De normale bewaarperiode is een jaar.
4. Balanced Score Card of MaRap? INK7 wordt ook gebruikt voor eenvoudige voortgangs- en resultaatmeting. WWQS kan u adviseren.
5. Wat zijn de kosten bij 'grootgebruik'? Bij meer dan 250 gebruikers geldt een lagere prijs, zodat de software ook 'lager in de organisatie' bruikbaar is.
6. Data-export? De applicatie is beveiligd tegen ongeautoriseerde export van het gegevens-bestand. Wel kan men de eigen gegevens exporteren.
7.†Commerciele versie INK7, is dat net zoiets? Neen, consultant-versie werkt met de standaard-software. De kosten van gebruik worden afgerekend per organisatie. De commerciele versie is bij intensief gebruik veel goedkoper, want de prijs is onafhankelijk van het aantal organisaties. Het is uw visitiekaartje bij opdrachtgevers, in uw huisstijl uitgevoerd en inhoudelijk aangepast. Na de initiele investering zijn de gebruikskosten minimaal. Al uw consultants kunnen de commerciele versie gebruiken, onbeperkt. Ook voor demo's kunnen uw consultants†de bedrijfs-versie op internet gebruiken. Een adviesbureau kan de commerciele versie dus kiezen in plaats van INK7-voor-consultants.
voor meer informatie: J.C. Wolffensperger, directeur van INK-partner WWQS: 06-260 66 802