NIEUWSBERICHT

INK Quick Scan software van WWQS

Almere, 10 oktober 2005. Vragen over de INK Quick Scan aan J. Wymenga, directeur Software van WWQS.


Wat doet de INK-Quick Scan? "De software kan toegepast worden bij grote groepen medewerkers, want het pakket is simpel in gebruik, het is duidelijk en leerzaam, en toepassing kost weinig tijd. De output in de vorm van Spinnenweb, Profieltabel en aantekeningen is direct vergelijkbaar met de output van de Positiebepaling van het managementteam."
Wat heb je aan deze software? "De software wordt gebruikt door bedrijven en organisaties die het INK-denken breed in de organisatie willen verankeren. Daar is het ook op ingericht. De verwachting is dat veel meer mensen een constructieve rol gaan spelen in het proces van bedrijfsverbetering als ze het gedachtengoed beter begrijpen. Dat is meer dan alleen draagvlak. Het mobiliseert energie. En niet alleen voor het INK-denken, maar ook thema's die u belangrijk acht voor uw organisatie/bedrijf."
Er zijn meer Quick Scans..."Deze software is niet zo orthodox als sommige andere aanbiedingen. Er zijn extra opties toegevoegd om de effectiviteit te vergroten. Want sommige klanten willen meer dan alleen INK-diagnose. U kunt zelf andere vragen invoeren, en u kunt 25 vragen toevoegen. Die worden niet in de INK-berekening meegenomen; u kunt het materiaal exporteren en analyseren. Ook kan men de resultaten per afdeling of functiegroep in de software presenteren. Zo is software uitgevoerd met allerlei extra's om deze brede doelstelling te ondersteunen."
voor meer informatie: Jan Wymenga, dir. Software WWQS